czznalecký posudek
enexpert evidence
frexpertise f
geExpertise e
ru
skznalecký posudok
cz

znalecký posudek

úkon znalce zpravidla v písemné formě, který obsahuje zejména nález, závěr, znaleckou pečeť a znaleckou doložku; při soudním řízení nebo jednání před jiným orgánem veřejné moci může být podán i ústně do zápisu

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Wikipedie – otevřená encyklopedie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále