czformát snímku
enimage format
frformat m de photo f
geBildformat s
ruформат снимка
skformát snímky
cz

formát snímku

rozměry snímkového rámu analogové letecké měřické kamery (obvykle u starších kamer 180 x 180mm, u novějších 230 x 230mm)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále