czaparatura GNSS
enGNSS instrument
fr
geGNSS-Instrument s
ru
skGNSS aparatúra
cz

aparatura GNSS

měřická souprava pro provádění přesných měření pomocí globálního navigačního družicového systému sestavená z přijímače, antény a příslušenství (např. kontroléru, napájecího zdroje, nebo mobilního telefonu)

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále