czabsolutní gravimetr
enabsolute gravimeter
fr
ge
ru
skabsolútny gravimeter
cz

absolutní gravimetr

přístroj pro měření tíhového zrychlení v absolutním režimu

POZNÁMKA ­– umožňuje přímé měření hodnoty tíhového zrychlením na rozdíl od gravimetru relativního umožňujícího měření rozdílu hodnot tíhového zrychlení mezi dvěma body

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována