czInformační systém územní identifikace
eninformation system of territorial identification
frsystème m d'information de l'identification territoriale
geInformationssystem s der territorialen Identifizierung
ruинформационная система территориальной идентификации
sk
cz

Informační systém územní identifikace

agendový informační systém, jeden ze dvou zdrojových editačních systémů pro RÚIAN

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon o základních registrech č. 111/2009 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále