czúzemní správní jednotka
enterritorial administrative unit
frunité f administrative territoriale
geterritoriale Verwaltungseinheit e
ruтерриториальная административная единица
sk
cz

územní správní jednotka

správní jednotka území, ve kterém stát má nebo vykonává svrchovaná práva pro účely místní, regionální a státní správy, ohraničená správními hranicemi

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována