cztechnicko-ekonomické atributy
entechnical and economic attributes
frattributs mpl techniques et économiques
getechnische und ökonomische Attribute spl
ruтехнико-экономические атрибуты
sktechnicko-ekonomické atribúty
cz

technicko-ekonomické atributy

podrobné údaje, které popisují stav a vlastnosti stavebního objektu nebo parcely

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon o základních registrech č. 111/2009 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována