czstavební objekt
enbuilding
frbâtiment m
geBau e
ruстроительный объект
skstavebný objekt
cz

stavební objekt

územní prvek vedený v RÚIAN; jedná se o dokončenou budovu zapisovanou do katastru nemovitostí České republiky nebo jinou dokončenou stavbu, která se do KN nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo k jiné ekonomické činnosti

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována