czpoštovní směrovací číslo
enpost code (GB), ZIP code (US)
frcode m postal
gePostleitzahl e
ruпочтовый индекс
sk
cz

poštovní směrovací číslo

pětimístný číselný identifikátor sloužící k jednoznačnému určení adresy pro poštovní doručovací služby

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále