czobec s rozšířenou působností
enmunicipality with extended competence
frmunicipalité f aux pouvoir étendu
geGemeinde e mit erweiterter Kompetenz
ruнаселённый пункт с расширенными полномочиями
sk
cz

obec s rozšířenou působností

obec, která je pověřena výkonem přenesené působnosti státní správy pro určený správní obvod sestávající se z výčtu obcí, které do něj spadají podle vyhlášky č. 388/2002 Sb.

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů OPOÚ a ORP
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále