czměstský obvod / městská část
entown district
frarrondissement m de la ville
geStadtteil r
ruгородской округ / городская часть города
sk
cz

městský obvod / městská část

samosprávná část územně členěných statutárních měst, jednoznačně prostorově ohraničená na území statutárního města

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále