czprůmysl 4.0
enindustry 4.0
frIndustrie f 4.0
geIndustrie e 4.0
ruпромышленность 4.0
skpriemysel 4.0
cz

průmysl 4.0

soubor trendů pokročilé digitalizace a automatizace procesů zahrnující web věcí (IoT), velká data (big data), datovou vědu, cloudové zpracování dat, 3D tisk, samořídicí vozidla, rozšířenou realitu, kyberbezpečnost aj., v nichž se geografická data uplatňují buď jako pasivní předmět nebo jako určující faktor

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále