cznosnou vlnou zpřesněné měření přijímačem GNSS
encarrier-aided tracking
fr
ge
ru
sk
cz

nosnou vlnou zpřesněné měření přijímačem GNSS

způsob zpracování signálu v přijímači GNSS, který využívá nosnou vlnu signálu GNSS pro dosažení přesné shody v přijímači generovaného navigačního kódu s navigačním kódem generovaným družicí GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována