czodchylka hodin
enclock bias
fr
ge
ru
sk
cz

odchylka hodin

rozdíl mezi časem indikovaným hodinami a systémovým časem GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována