czM-kód
enM-code
fr
ge
ru
sk
cz

M-kód

kód systému GPS vysílaný pro vojenské účely

en

M-code

GPS military signal

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována