czdostupnost
enAvailability
fr
ge
ru
sk
cz

dostupnost

procentuální vyjádření času, po který jsou služby systému použitelné

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována