czÚčelová katastrální mapa (ÚKM)
enprovisional vector cadastral map
frplan m cadastral vecteur provisoire
geprovisorische Vektorkatasterkarte e
ru
skúčelová katastrálna mapa
cz

Účelová katastrální mapa (ÚKM)

digitální vektorová bezešvá forma katastrálních map, které jsou dosud vedeny na katastrálních pracovištích v analogové formě
(graficky na plastové fólii), než budou přepracovány do formy digitalizované katastrální mapy (KMD)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována