czstandard
encorporate standard
frstandard m
geStandard r
ru
skštandard
cz

standard

dokument vytvořený organizací nebo odborným zájmovým sdružením, který je uznáván uživateli, i když neprošel schvalovací procedurou mezinárodní, evropské nebo národní normalizační organizace. Poskytuje pravidla pro všeobecné a opakované používání, směrnice nebo znaky činností nebo výsledky činností a je zaměřený na dosažení optimálního stupně uspořádání v dané souvislosti
POZNÁMKA 1 - Dodržování standardů není závazné s výjimkou jejich využití v legislativním procesu.
POZNÁMKA 2 - Pokud pro danou problematiku je v soustavě ČSN k dispozici norma, pověřená národní normalizační organizace je povinna takový standard nebo část právního předpisu zrušit

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále