cztechnická norma
enstandard
frnorme f
geNorm e
ru
sktechnická norma
cz

technická norma

dokument schválený uznanou normalizační organizací, který poskytuje pro obecné a opakované použití pravidla, pokyny nebo charakteristiky výrobků nebo k nim se vztahujících postupů a výrobních metod. Schválení normy respektuje kromě jiného mezinárodní dohody o volném obchodu výrobky.
POZNÁMKA 1 - Podle platného zákona o normalizaci se adjektivum „technická“ již nepoužívá
POZNÁMKA 2 - . Česká republika sleduje a přejímá mezinárodní normy ISO, evropské normy CEN a vydává dokumenty národní soustavy ČSN.
POZNÁMKA 3 - . Dodržování norem není závazné vyjma případů, kdy
- právní předpis stanovuje výslovně řídit se technickými normami,
- takové ustanovení je výslovně uvedeno ve smlouvě,
- takové ustanovení obsahuje rozhodnutí správního orgánu

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále