czharmonizace prostorových dat
enspatial data harmonization
frharmonisation f des données spatiales
geGeodatenharmonisierung e
ruгармонизация пространственных данных, согласование пространственных данных
skharmonizácia priestorových dát (údajov)
cz

harmonizace prostorových dat

nejvyšší úroveň interoperability prostorových dat; vytváření možností kombinovat data z heterogenních zdrojů do integrovaných, konzistentních a jednoznačných informačních produktů

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále