czDatabáze bodových polí (DBP)
endatabase of geodetic control
frbase f des données de canevas
geDatenbasis e der Punkfelde
ru
sk
cz

Databáze bodových polí (DBP)

informační systém zahrnující vzájemně propojené databáze, souborová data a aplikační vybavení, určené k vedení geodetických, popisných a grafických informací o bodech bodových polí, evidovaných v technických jednotkách, a k jejich jednotné publikaci prostřednictvím internetových služeb a aplikací zejména ve formě sestavení geodetických údajů. DBP je součástí Informačního systému zeměměřictví (ISZ)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována