czMezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (ISPRS)
enInternational Society for Photogrammetry and remote sensing (ISPRS)
frSociété f Internationale de Photogrammétrie et de Télédétection
geInternationale Gesselschaft f für Photogrammetrie und Fernerkundung
ruМеждународное общество фотограмметрии и дистанционного зондирования
skMedzinárodná spoločnost' pre fotogrametriu a dial'kový prieskum
cz

Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (ISPRS)

celosvětová nevládní organizace věnující se rozvoji mezinárodní spolupráce v oborech fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země a jejich aplikací. Společnost vyvíjí aktivity bez jakékoli diskriminace rasy, náboženství, národnosti nebo politického smýšlení. Byla založena v roce 1910, Československo se stalo členem v roce 1939, Česká republika v roce 1993

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále