czzástavní právo k nemovitosti
enhypotec, mortgage
frhypothèque f
geZurückhaltungsrecht s auf die Liegenschaft e
ru
skzáložné právo k nehnuteľnosti
cz

zástavní právo k nemovitosti

břemeno na nemovitém majetku jako záruka za finanční půjčku, při níž nemovitost zůstává v držení osoby, která půjčku obdržela

ge

Zurückhaltungsrecht s auf die Liegenschaft e

Belastung der Liegenschaft als Garantie für ein Finanzdarlehen, in der die Liegenschaft bleibt im Besitz der Person, die das Darlehen erhielt

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Směrnice pro pozemkovou správu Ekonomické komise OSN pro Evropu - Slovníček termínů
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována