czrestituce
enrestitution
frrestitution f
geRestitution e
ru
skreštitúcia
cz

restituce

opětné nastolení bývalých práv k pozemkům včetně opětné privatizace pozemků a nemovitého majetku nebo vytváření nových vlastnických práv nad pozemky v dřívějším majetku státu

ge

Restitution e

Wiederherstellung der ehemaligen Liegeschafsrechte, einschließlich der Reprivatisierung von Liegenschaften oder Schaffung neuer Eigentumsrechte zu Liegenschaften im früheren Staatseigentum

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována