czpozemková správa
enland administration
fradministration f des terres, administration f foncère
geLandmanagement s
ru
skspráva pozemkov
cz

pozemková správa

postupy při stanovování, zaznamenávání a rozšiřování informací o vlastnictví, hodnotě a užívání pozemků při provádění politiky hospodaření s pozemky

ge

Landmanagement s

Verfahren zur Bestimmung, Erfassung und Verbreitung von Informationen über das Eigentum, den Wert und die Nutzung von Grundstücken bei der Umsetzung der Richtlinien für Landmanagement

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Směrnice pro pozemkovou správu Ekonomické komise OSN pro Evropu – Slovníček termínů
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována