czorgán veřejné správy
enpublic administration body
frautorité f publique
geOrgan s der öffentlichen Verwaltung
ruорган общественого управления
skorgán verejnej správy
cz

orgán veřejné správy

a) vláda nebo jiný orgán veřejné správy, včetně veřejných poradních subjektů na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni,
b) každá fyzická nebo právnická osoba vykonávající funkci veřejné správy podle vnitrostátních právních předpisů, včetně zvláštních povinností, činností nebo služeb, které se vztahují k životnímu prostředí a
c) každá fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná veřejnosti nebo vykonává veřejnou funkci nebo poskytuje veřejné služby ve vztahu k životnímu prostředí, řízená subjektem nebo osobou spadající pod písmena a) nebo b)

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Směrnice 2007/2/ES Článek 3 odst. 9)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále