czužívací právo jako služebnost
enright of exploitation as an easement
frdroit m d'exploitattion comme une servitude
geNutzungsrecht s als Dienstbarkeit e
ru
skužívacie právo ako služobnosť
cz

užívací právo jako služebnost

právo oprávněného z této služebnosti užívat cizí věc pro vlastní potřebu a potřebu své domácnosti

ge

Nutzungsrecht s als Dienstbarkeit e

Recht dies der berichtigten Person eine fremde Sache für ihr eigenes Bedürfnis und die für ihren Haushalt zu nutzen

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována