czsvěřenecký fond
entrust fund
frfonds m d'affectation
geTreuhandfond r
ru
skzverenecký fond
cz

svěřenecký fond

oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku k určitému zakladatelem stanovenému účelu; tento majetek nikomu nepatří, jako jeho vlastník vystupuje svěřenský správce, který majetek fondu spravuje tak, aby sloužil účelu, pro který byl vyčleněn

en

trust fund

separate and independent possession of a property dedicated by the founder for an intended purpose; this property belongs to no one, the trustee acts as its owner, who manages the assets of the fund to serve the purpose for which it was allocated

ge

Treuhandfond r

getrenntes und unabhängiges Eigentum zu einem bestimmten von dem Gründer benannten Zweck; dieses Eigentum gehört niemandem, als Besitzer tritt aus der Treuhänder aus, der da Fond, damit er dem vom Gründer benannten Zweck dient

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována