czslužebnost cesty
enright of way
frservitude f de traversèment
geDienstweg r
ru
skslužobnosť cesty
cz

služebnost cesty

právo oprávněné osoby jezdit přes služebný pozemek jakýmikoli vozidly

en

right of way

the right of the authorized person to ride over an easement by any vehicle

ge

Dienstweg r

das Recht von berechtigter Person über das Dienstgrundstück mit irgend welchen Fahrzeugen zu fahren

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována