czreálné břemeno
enmaterial easement
frcharge f matérielle
gematerielle Dienstbarkeit e
ru
skreálne bremeno
cz

reálné břemeno

věcné právo postihující vlastníka věci tak, že je povinen vůči oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco konat

en

material easement

material law affecting the owner of the thing so that he/she obliged to give or do something to the authorized person

ge

materielle Dienstbarkeit e

Sachrecht, das verpflichtet Eigentümer der Sache der berechtigten Person etwas zu geben oder etwas zu tun

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována