czpoznámka spornosti
encontroversial remark
frnote f controversée
geStreitnote e
ru
skpoznámka spornosti
cz

poznámka spornosti

zápis v katastru nemovitostí o tom, že je veden soudní spor o správnost zápisu vlastnického nebo jiného věcného práva k nemovitosti v katastru nemovitostí nebo o tom, že v katastru má být zapsáno vlastnické nebo jiné věcné právo, které v něm zapsáno dosud není

ge

Streitnote e

Unternehmen im Liegenschaftskataster über einem Rechtsstreit um die Richtigkeit der Eintragung von Eigentums- oder sonstiger Sachenrecht zu einer Liegenschaft im Kataster, und dass in dem Liegenschaftskataster ein andres Eigentums- oder Sachenrecht registriert sollte

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována