czpacht
entenancy
frfermage m
gePacht e
ru
sk
cz

pacht

právo dočasně užívat a požívat za úplatu cizí věc

en

tenancy

the right to use and enjoy temporarily for remuneration a foreign thing

ge

Pacht e

das Recht, vorübergehend nutzen und genießen einer fremden Sache gegen Gebühr

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována