czbibliografický záznam mapy
enbibliographic map specification
frtitr m de carte conformé à la norme bibliographique
geKartentitelaufnahme e
ruзаголовка карты по принятым библиографическим правилам
skbibliografický záznam mapy
cz

bibliografický záznam mapy

vyznačení údajů o mapě podle závazných bibliografických pravidel (směrnic)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále