czgeodetické metody
engeodetic methods
frméthodes fpl géodésiques
gegeodätische Methoden epl
ruгеодезические методы
skgeodetické metódy
cz

geodetické metody

1: metody, kterými se určuje tvar a rozměr Země, měří její povrch a objekty na něm

2: metody určování tvaru, rozměru a fyzikálních vlastností zemského tělesa - geoidu - nebo části zemského povrchu, případně objektů mimo Zemi. Využívají matematické, geometrické a fyzikální metody měření a výpočtů. Základním úkolem je určení vzájemné polohy bodů na zemském povrchu nebo v prostoru ve zvoleném souřadnicovém systému. Výsledky geodetických měření slouží pro tvorbu map v papírové nebo digitální podobě a pro potřeby jiných oborů

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována