czsouřadnicový systém UTM
enUTM coordinate system
frsystème m de coordonnées UTM
geUTM Koordinatensystem s
ruсистема координат UTM
sksúradnicový systém UTM
cz

souřadnicový systém UTM

zobrazovací (projekční) souřadnicový systém Mercatorova univerzálního příčného zobrazení (UTM zobrazení). Skládá se z celkem 60 dílčích dvojrozměrných souřadnicových systémů příslušných jednotlivým 6° poledníkovým zónám UTM zobrazení. V každé zóně je střed dílčího systému umístěn v průsečíku středového poledníku zóny s rovníkem, osa E je obrazem rovníku a směřuje na východ a osa N je obrazem středového poledníku a směřuje na sever
POZNÁMKA - souřadnicový systém UTM se v ČR využívá jako projekční systém UTM zobrazení souřadnicových referenčních systémů WGS84 a ETRS89, a to v 33. a 34. poledníkové zóně

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována