czfyzikální metoda měření
enphysical method of measurement
frméthode f de mesure physique
gephysikalisches Messverfahren s
ruфизический метод измерения
skfyzikálna meracia metóda
cz

fyzikální metoda měření

měřická metoda, která k měření využívá fyzikálního principu
POZNÁMKA - mezi fyzikální metody měření patří např. měření délek fyzikálními či elektrooptickými dálkoměry, měření polohy metodami GNSS, měření zrychlení tíže gravimetry nebo metody dálkového průzkumu Země (včetně fotogrammetrie)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále