czbodová (polohová) značka
enpoint symbol
frsigne m symbolique
geOrtslagekartenzeichen s, Positionssignatur e
ruусловный внемасштабный знак
skbodová (polohová) značka
cz

bodová (polohová) značka

kartografický znak (značka), používaný pro přesné vyjádření polohy objektu, který nelze půdorysně vyjádřit v měřítku mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále