czvýškový souřadnicový referenční systém
envertical coordinate reference system
frsystème m de référence des coordonnés verticales
geHöhenkoordinatenreferenzsystem r
ruвысотная референц-система координат
skvýškový súradnicový referenčný systém
cz

výškový souřadnicový referenční systém

výškový souřadnicový systém založený na výškovém datu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována