czvýškové datum
envertical datum
frniveau m de base, niveau m de référence
geHöhendatum s
ruвертикальный датум
skvýškový dátum
cz

výškové datum

datum popisující relaci fyzikálních výšek nebo hloubek k Zemi

POZNÁMKA - výškové datum bude povětšinou vztaženo ke střední hladině moře. Elipsoidické výšky jsou považovány za vztažené k trojrozměrnému elipsoidickému systému s vyjádřením reference ke geodetickému datu. Výšková data zahrnují hloubkoměrná data (používaná pro hydrografické účely) a v tomto případě mohou být výšky zápornými výškami nebo hloubkami

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována