czstřední hladina moře
enmean sea level
frniveau m moyen de la mer
geNormalnull e, NN e
ruсредний уровень моря
skstredná morská hladina
cz

střední hladina moře

průměrná úroveň hladiny moře během všech slapových a sezónních kolísání

POZNÁMKA - střední hladina moře v lokálním kontextu obyčejně znamená střední hladinu moře pro region vypočtenou z pozorování v jednom nebo více bodech pro danou časovou periodu. Střední hladina moře v globálním kontextu se neliší od globálního geoidu o více než 2 m

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále