czfyzikální výška (H)
engravity-related height (H)
frgravité f liée hauteur
gephysikalische Höhe e (H)
ruфизическая высота
skfyzikálna výška (H)
cz

fyzikální výška (H)

výška závislá na tíhovém poli Země

POZNÁMKA - toto platí zejména pro ortometrickou výšku nebo normální výšku, které jsou vesměs aproximací vzdálenosti bodu nad střední hladinou moře

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále