czdeleatur
endelete mark
frdeleatur m, à supprimer
geDeleaturzeichen s
ruкорректурный знак“удалить из набора“
skdeleatur
cz

deleatur

korekturní znaménko v sazbě, znamenající příkaz k vypuštění písmene nebo části textu; značí se malým řeckým písmenem théta

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována