czdotyková čára
enstandard line
frligne f de contact
geBerührungslinie e
ruлиния нулевых искажений
skdotyková čiara
cz

dotyková čára

čára na referenční kouli nebo na referenčním elipsoidu, v níž se tohoto tělesa dotýká při kartografickém zobrazení pomocná zobrazovací (např. kuželová nebo válcová) plocha

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována