czurčování geoidu
endetermination of geoid
frdétermination f du géoïde
geGeoidbestimmung e
ruопределение геоида
skurčovanie geoidu
cz

určování geoidu

určení výšek geoidu nad referenčním elipsoidem z astronomicko-geodetických svislicových odchylek, z anomálií tíhového zrychlení anebo speciálními družicovými metodami

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována