cznormála k elipsoidu
enallipsoidal normal
frla grande normale f
geEllipsoidnormale e
ruнормаль к эллипсоиду
sknormála k elipsoidu
cz

normála k elipsoidu

přímka určující směr kolmého průmětu z bodu na povrchu Země na plochu elipsoidu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována