czmeridiánová konvergence
enconvergence of meridians
frconvergence f des méridiens
geMeridiankonvergenz e
ruсближение меридианов
skmeridiánová konvergencia
cz

meridiánová konvergence

úhel v určitém bodu referenční plochy mezi tečnami k místnímu poledníku a ke křivce rovnoběžné se základním poledníkem; může být elipsoidická meridiánová konvergence, sférická meridiánová konvergence a rovinná meridiánová konvergence

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována