czfotografická kopie
enphotographic print
frcopie f photographique
geAbzug r, Fotokopie e
ruфотографическая копия, фотографический отпечаток, фотокопия
skfotografická kópia
cz

fotografická kopie

kopie dílčího obrazu (mapy), vyhotovená optickým nebo kontaktním kopírováním na fotografickou vrstvu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále