czdruh měřítka mapy
enmap scale type
frtype m d'échelle de carte
geArt e des Kartenmaßstabes
ruвид масштаба карты
skdruh mierky mapy
cz

druh měřítka mapy

rozlišení měřítka mapy podle jeho podoby (číselné měřítko, grafické měřítko) nebo účelu (délkové měřítko, sklonové měřítko apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována