czbiblový papír
enbible paper
frpapier m bible
geBibeldruckpapier s, Dünndruckpapier s
ruбумага библьдрук, словарная бумага
skbibliový papier
cz

biblový papír

papír o malé plošné hmotnosti (30 až 50 g/m²)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 88 0124 České polygrafické názvosloví. Tiskové papíry
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále