czredukce směrů na výpočetní plochu
endirection to the computation surface
frréduction f des directions à surface de référence
geRichtungsreduction e auf die Bezugsfläche
ruприведение направлений на плоскость вычисления
skredukcia smerov na výpočtovú plochu
cz

redukce směrů na výpočetní plochu

změna směrů, kterou se převádí měřený směr na referenční elipsoid, případně do zobrazovací roviny; zahrnuje redukci z odchylky svislice, z nadmořské výšky cíle a redukci na směrník geodetické křivky, případně i změnu směru na přímou spojnici

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována